متاباکس انحصاری برای فایل های PDF

متاباکس انحصاری برای فایل های PDF

متاباکس انحصاری برای فایل های PDF


متاباکس انحصاری برای فایل های PDF

در آموزش زیر به کمک این کد یک متاباکس برای انتخاب فایل های PDF آپلود شده بر روی وردپرس ایجاد خواهیم کرد ، معمولا سایت های آموزشی و سایت های آموزش و پرورش که در کنار مطالب آموزشی خود فایل PDF آموزش رو هم برای دانلود قرار میدن
کد زیر رو در فایل functions.php قرار بدید :

add_action("admin_init", "pdf_init");
add_action('save_post', 'save_pdf_link');
function pdf_init(){
    add_meta_box("my-pdf", "PDF Document", "pdf_link", "post", "normal", "low");
    }
function pdf_link(){
    global $post;
    $custom = get_post_custom($post->ID);
    $link  = $custom["link"][0];
    $count  = 0;
    echo '<div class="link_header">';
    $query_pdf_args = array(
        'post_type' => 'attachment',
        'post_mime_type' =>'application/pdf',
        'post_status' => 'inherit',
        'posts_per_page' => -1,
        );
    $query_pdf = new WP_Query( $query_pdf_args );
    $pdf = array();
    echo '<select name="link">';
    echo '<option class="pdf_select">SELECT pdf FILE</option>';
    foreach ( $query_pdf->posts as $file) {
      if($link == $pdf[]= $file->guid){
       echo '<option value="'.$pdf[]= $file->guid.'" selected="true">'.$pdf[]= $file->guid.'</option>';
         }else{
       echo '<option value="'.$pdf[]= $file->guid.'">'.$pdf[]= $file->guid.'</option>';
         }
        $count++;
    }
    echo '</select><br /></div>';
    echo '<p>Selecting a pdf file from the above list to attach to this post.</p>';
    echo '<div class="pdf_count"><span>Files:</span> <b>'.$count.'</b></div>';
}
function save_pdf_link(){
    global $post;
    if (defined('DOING_AUTOSAVE') && DOING_AUTOSAVE){ return $post->ID; }
    update_post_meta($post->ID, "link", $_POST["link"]);
}
add_action( 'admin_head', 'pdf_css' );
function pdf_css() {
    echo '<style type="text/css">
    .pdf_select{
        font-weight:bold;
        background:#e5e5e5;
        }
    .pdf_count{
        font-size:9px;
        color:#0066ff;
        text-transform:uppercase;
        background:#f3f3f3;
        border-top:solid 1px #e5e5e5;
        padding:6px 6px 6px 12px;
        margin:0px -6px -8px -6px;
        -moz-border-radius:0px 0px 6px 6px;
        -webkit-border-radius:0px 0px 6px 6px;
        border-radius:0px 0px 6px 6px;
        }
    .pdf_count span{color:#666;}
        </style>';
}
function pdf_file_url(){
    global $wp_query;
    $custom = get_post_custom($wp_query->post->ID);
    echo $custom['link'][0];
}

کد بالا متاباکس را زیر نمایش دیداری در بخش ارسال مطالب وردپرس ایجاد می کند ، کافیه فایل PDF مورد نظر خودتون رو آپلود کنید و بعد از اضافه شدن فایل مورد نظرتون اون رو انتخاب کنید

به کمک دستور زیر می تونید لینک PDF مورد نظرتون رو هرجا از قالبتون قرار بدید تا نمایش داده بشه ، حتما در توابع مطلب وردپرس باید قرار بگیره

<? pdf_file_url(); ?>

ارسال دیدگاه

بدون دیدگاه


آمار سایت

 • 41
  60% Complete
  مطالب منتشر شده
 • 3
  90% Complete
  محصولات فروشگاه
 • 50,000
  70% Complete
  میزان فروش
 • 0
  50% Complete
  اعضای خبرنامه
 • 0
  93% Complete
  Facebook fans